[ Cao Đài E-book ]


THÔNG BÁO

Kính :

quí chư Chức sắc,

 

Chức việc cùng toàn thể chư Đạo hữu,
Đạo tâm, quí đọc giả gần xa trong và ngoài nước.

   

Trích yếu:

V/v Nhóm Bạn Đạo – Australia thay đổi địa chỉ mới (domain name) của trang Cao Đài E Book.

 

Vì lý do tài chánh và khả năng hạn hẹp, nên Nhóm Bạn Đạo – Australia đã quyết định di chuyển trang Cao Đài E Book sang một Webhost khác kể từ ngày 22/4/07 dưới địa chỉ mới là:

http://caodaiebook.net
thay vì
http://www.caodaism.org

như quí huynh đã từng quen thuộc trong mỗi lần viếng thăm trang Cao Đài E Book của Nhóm Bạn Đạo – Australia trước đây.

Sự thay đổi địa chỉ mới nầy nhằm 2 mục đích:

  • Thứ nhứt là hạ giảm chi phí webhosting services.

  • Thứ nhì là cập nhật địa chỉ (domain) lại sao cho giữa nội dung bài vở đăng trong trang Cao Đài E Book và địa chỉ (domain) phù hợp với nhau nhiều hơn.

Tạm thời, trong giai đoạn đầu, quí huynh chưa quen biết địa chỉ mới, thì vẫn có thể dùng địa chỉ cũ http://www.caodaism.org, mạng sẽ tự động nối (link) sang địa chỉ mới http://caodaiebook.net. Sau nầy khi đã quen dần rồi, chúng ta có thể vào thẳng địa chỉ mới, mà không cần qua trung gian địa chỉ cũ nữa, kết quả vẫn như nhau.

Nếu còn có điều chi thắc mắc, xin quí huynh vui lòng email về cho anh em chúng tôi theo địa chỉ sau đây:

caodaiebook@yahoo.com

Anh em chúng tôi rất hoan hỷ và sẵn lòng hầu đáp.

Nhóm Bạn Đạo thành thật kính báo.

TT/NSW ngày 22 tháng 04 năm 2007.
Nhóm Bạn Đạo – Australia.

[ Cao Đài E-book ]