CAO ÐÀI E-BOOK

THƯ MỤC ÐẠO SỬ

ÐẠI ÐẠO CĂN NGUYÊN Tác giả NGUYỄN TRUNG HẬU tự THUẦN ÐỨC
Hội Thánh giữ bản quyền.
Thánh Thất New South Wales - Australia.
Tái ấn hành năm Nhâm Ngọ 2002.
ĐẠI ĐẠO TRUY NGUYÊN & PHU THÊ YẾU LUẬN Tác giả HUỆ CHƯƠNG
In tại nhà in Võ Văn Vân 201-211 Kitchener SAIGON 1953
ÐẠO SỬ Xây Bàn và Từ năm Ất Sửu (1925) đến năm Kỷ Tỵ (1929) Biên soạn: Nữ Ðầu Sư Hương Hiếu
Hội Thánh giữ bản quyền.
Thánh Thất Tộc Ðạo Westminter CA. USA Ấn Hành năm Ất Hợi (1995).
Tiểu Sử ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG THƯỢNG TRUNG NHỰT (LÊ VĂN TRUNG) Do Ban Ðạo Sử ấn hành lần thứ nhứt năm Quí Sửu (1973).
Hội Thánh giữ bản quyền.
In tại Sơn Châu 367 Trần Hưng Ðạo SaiGon.
Phát hành ngày 7-11-1973 (ngày 13 tháng 10 Quí Sửu, Niên Ðạo 48).
CUNG NGHINH LIÊN ĐÀI ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP VỀ TỔ ĐÌNH (TÒA THÁNH TÂY NINH) Liên Đài Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đươc di chuyển từ Campuchia (Căm Bốt)  về Châu Thành Thánh Điạ - Tòa Thánh Tây Ninh. Liên Đài nhập Bửu Tháp ngày 15.10.Bính Tuất (dl. 05-12-2006)
   

 

 

Unicode font
Authors: Nhóm Bạn Ðạo - Australia.

CAO ÐÀI E-BOOK  http://caodaiebook.net/
E-mail:: caodaiebook@yahoo.com ; nhombandao@yahoo.com.au

  10-2022