CAO ÐÀI E-BOOK

THƯ MỤC THI VĂN DẠY ÐẠO

PHƯƠNG TU ĐẠI ĐẠO PHẠM CÔNG TẮC Tự ÁI DÂN trước tác
Tái bản lần thứ hai - Năm Kỷ Dậu 1969.
THIÊN THAI KIẾN DIỆN Ðức Hộ Pháp sáng tác năm Ðinh Mão (1927).
Nhà sách Minh Tâm xuất bản và phát hành năm 1964.
ĐỘNG ĐÌNH THI TẬP
( PDF)

 

Đức Thái Bạch Giáng Cơ Đề Bút năm 1927.
12 điệu văn, gọi là "Thập Nhị Khai Thiên" Động Đình Hồ....
Tài liệu được trích từ
ÐẠO SỬ Quyển II
Từ năm Ất Sửu (1925) đến năm Kỷ Tỵ (1929)
Biên Soạn: NỮ ÐẦU SƯ HƯƠNG HIẾU.
Hoài Niệm Hiền Tài NGUYỄN VĂN HỒNG
Bút Hiệu ĐỨC NGUYÊN
Gia Ðình cùng Thân Hữu của Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng thực hiện năm Ất Dậu 2005.
NỮ TRUNG TÙNG PHẬN ( PDF) upload 31/01/2022
   

 

 

Unicode font
Authors: Nhóm Bạn Ðạo - Australia.

CAO ÐÀI E-BOOK  http://caodaiebook.net/
E-mail:: caodaiebook@yahoo.com ; nhombandao@yahoo.com.au

  10-2022